Lướt đến nội dụng

Đội ngũ

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị | Bà ấy / Chị ấy

Barbara Weitz là một phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng và có hoàn cảnh xuất thân đa dạng. Bà làm việc như một nhà văn diễn thuyết ở Minnesota, một giám đốc Giáo dục Cơ đốc cho một giáo đoàn Trưởng lão địa phương, và một giáo sư Công tác xã hội tại Đại học Nebraska. Bà nhận bằng Cử nhân Khoa học chính trị tại Đại học Carleton, Thạc sĩ Quản lý Công của Đại học New York và Thạc sĩ Công tác Xã hội của Đại học Nebraska, nơi bà phục vụ với tư cách là Nhiếp chính. Barbara đã phục vụ cộng đồng này theo nhiều cách lớn và nhỏ. Bà và Wally hiện là chủ tịch của UNO phần của chiến dịch thủ đô của Đại học Nebraska. Là một giáo viên có năng khiếu, bà đã có ảnh hưởng đến nhiều nhà lãnh đạo phi lợi nhuận và các nhân viên xã hội trong cộng đồng. Tất cả những ai làm việc với bà ấy đều nhận xét về sự tốt bụng và thông minh của bà. Barbara là nguồn nhân ái tuyệt vời cho cộng đồng và là nguồn cảm hứng thực sự cho gia đình bà.

Về Emily

Emily Nguyen

Phó Giám đốc

Về Rose

Rose Christiansen

Grants Administrator

Về Alexzia

Diana Martinez

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình

Barbara Weitz Bio Headshot

Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị