Lướt đến nội dụng

Đội ngũ

Emily Nguyen

Phó Giám đốc | cô ấy / chị ấy

Emily@WeitzFamilyFoundation.org

Sống ở Omaha từ năm 5 tuổi, Emily tự nhận ra mình là người “gần như” người gốc Omaha. Cô ấy đã học về tác động đáng kinh ngạc của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương ở trường trung học và đã tham gia vào nhiều tổ chức kể từ đó. Emily tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng để hiểu nhu cầu của họ và tầm quan trọng của việc xây dựng sức mạnh của một người hoặc cộng đồng để tạo ra sự thay đổi.

Emily có bằng Cử nhân Công tác xã hội của Đại học Creighton, có bằng Thạc sĩ về Công tác xã hội và Quản lý công của Liên hợp quốc. Emily thích đi xe đạp cùng gia đình, ghé thăm các nhà hàng mới ở địa phương, đọc sách và xem phim.

Về Rose

Rose Christiansen

Quản trị viên Quỹ hổ trợ

Về Diana

Diana Martinez

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình


Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị