Lướt đến nội dụng

Các nhà lãnh đạo của Color Hub

Nguồn lực dành cho các chuyên gia da màu phi lợi nhuận

Các chuyên gia da màu ủng hộ cho những chuyên gia khác, khi vẫn đang bị đối xử không công bằng, có thể gây tổn hại cho những người da màu làm việc tại các tổ chức mang tính cộng đồng. Các chuyên gia phi lợi nhuận có thể đối mặt với những vi phạm vi tế trong tổ chức của họ trong khi thách thức sự phân biệt chủng tộc có hệ thống trong cộng đồng lớn hơn.

Trang tài nguyên này tập trung những kinh nghiệm sống của các nhà lãnh đạo da màu. Chúng tôi liên kết với các ý tưởng tự chăm sóc, các nhóm chuyên môn và dữ liệu về những kinh nghiệm được chia sẻ này.


Three people sit at a desk.

Ba người đang ngồi trên một chiếc bàn họp lớn bằng gỗ chứa đầy đồ uống và vật dụng ghi chú. Greg, ở giữa, đang âu yếm bằng tay của họ, trong khi hai người còn lại đang đối mặt với Greg và lắng nghe.