Lướt đến nội dụng

Nguồn Lực

Công bằng trong Hành động

Không gian này là nơi chúng tôi tìm cách trang bị cho cộng đồng của mình các nguồn lực để đưa công bằng vào hành động. Bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến những thông tin được đúc kết, tổng hợp từ những kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo da màu, những hướng dẫn về cách tạo ra nơi làm việc bình đẳng và danh sách các nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ các giá trị của chúng ta. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về tổ chức của chúng tôi và đơn xin tài trợ. Chúng tôi luôn hoan nghênh các đề xuất về các nguồn lực công bằng khác.

… nghèo đói, vô gia cư, không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, thật là tàn khốc.

–Barbara Weitz

Kiến thức là sức mạnh