Lướt đến nội dụng

Niềm Tin

Three children sit on a desk.

Ảnh trên: Ba đứa trẻ đang ngồi cùng bàn, tất cả đều cầm sách, nhìn vào máy ảnh và mỉm cười. Ảnh trái: Một người được bao quanh bởi những người khác đang đứng bên ngoài, khoanh tay, mỉm cười với một người đang thầm nói.

Person standing outside.

Chúng tôi tin tưởng vào sự bình đẳng cho tất cả

Nhân viên và hội đồng quản trị của Weitz Family Foundation đã phát triển các công cụ và ưu tiên để phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Học cách thực hiện và hỗ trợ thay đổi hệ thống cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Cam kết của nhóm chúng tôi đối với cộng đồng và lý tưởng đó đã đưa chúng tôi đến với công việc này.

Sứ mệnh:

Tổ chức Gia đình Weitz ưu tiên và hỗ trợ sự thay đổi mang tính hệ thống nhằm để biến cộng đồng của chúng ta trở thành một nơi chính đáng để sống.

Tầm nhìn:

Thay đổi xã hội có hệ thống nhằm tạo ra một lối sống bình đẳng và công bằng.


Giá trị

Minh bạch:

Chúng tôi trao đổi rõ ràng và cởi mở về trách nhiệm đầu tư vào các tổ chức củng cố xã hội. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc thảo luận chung giúp đỡ lẫn nhau thông qua kinh nghiệm.

Chính Trực:

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng với nguồn vốn tài chính và xã hội. Chúng tôi và những tổ chức nhận tài trợ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những khoản tiền này đến được với những người phù hợp trong cộng đồng. Chúng tôi hoạt động từ mong muốn đổi mới, tiến bộ và kết quả thực sự.

Lòng trắc ẩn:

Chúng tôi cởi mở, quan tâm và tích cực về sự thay đổi xảy ra khi chúng ta làm việc cùng nhau. Chúng tôi tham gia và học hỏi từ cộng đồng để phát triển nhận thức và hiểu biết, biến thành văn hóa hành động.

Sự Tận tâm:

Cộng đồng của chúng tôi phát triển mạnh nhờ cam kết của chúng tôi với nhau và với các thế hệ tương lai. Chúng tôi chấp nhận rủi ro để tạo ra các giải pháp lâu dài.

Sự đổi mới:

Chúng tôi tìm kiếm những người tạo ra ý tưởng mới, những người có ước mơ, những người nhìn xa trông rộng. Chúng tôi đứng sau những người không sợ hãi, những người hành động để tạo ra tác động lớn nhất nhằm đưa ra và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Group of people.

Đứng trên bậc thang của Trung tâm Lake Point, một nhóm người đang nhìn trước máy ảnh.

Tuyên bố của DEI

Chúng tôi nhận ra rằng hoạt động từ thiện có nguồn gốc từ chủ nghĩa thực dân và duy trì cấu trúc quyền lực bất bình đẳng. Thông qua công việc này, chúng tôi cam kết phá bỏ các hệ thống áp bức thông qua các sáng kiến và vận động cộng đồng tập trung vào công bằng và bình đẳng chủng tộc. Chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể tạo ra các hệ thống chăm sóc hợp tác cho phép mọi người trong cộng đồng của chúng tôi cảm thấy có giá trị và được lắng nghe. Chúng tôi tiếp cận công việc này với lăng kính chống phân biệt chủng tộc và cam kết thực hiện công việc cá nhân cần thiết để thúc đẩy bản thân, nhóm của chúng tôi và cuối cùng là xã hội.

Chúng tôi nhất quán và thực hiện các thông lệ công bằng khác nhau. Ví dụ: chúng tôi đang ưu tiên sử dụng các nhà cung cấp thuộc sở hữu của những người thuộc đa số toàn cầu và tăng tỷ lệ tài trợ của chúng tôi dành cho các tổ chức do người da màu lãnh đạo. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với một nhà tư vấn khả năng tiếp cận để liên tục cải tiến quy trình cấp và quy trình cấp phép của chúng tôi. Trong khi chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về các hệ thống bất bình đẳng, chúng tôi sẽ điều chỉnh các phương pháp thực hành của mình để thách thức chúng.


Landscape photo.

Một bức ảnh phong cảnh tươi tốt cho thấy thành phố Omaha ở phía xa.

Sự công nhận về đất đai

Văn phòng của chúng tôi nằm trên những vùng lãnh thổ truyền thống, tổ tiên và chưa được quan tâm của người Umoⁿhoⁿ (um-AH-hah) và người Očhéthi Šakówiŋ (oh-CHEH-tee sha-KOH-ween), thuộc địa được gọi là Omaha, NE. Chúng tôi ghi nhận việc buộc phải di dời những người Bản địa khỏi vùng đất này, đồng thời đau buồn cho cuộc sống của họ cũng như những tổn thương đang diễn ra mà hậu duệ của họ phải chịu đựng.

Để tìm hiểu thêm về việc ghi nhận vùng đất tổ tiên, hãy truy cập Native-Land.ca. Native Land Digital đã tạo tài nguyên này để hỗ trợ công nhận và giáo dục thêm về các lãnh thổ bản địa.