Lướt đến nội dụng

Cơ Hội

Hỗ Trợ Tổ Chức Của Bạn

Chúng tôi tiếp tục tạo và phát triển các công cụ để hỗ trợ các tổ chức mang tính cộng đồng hoạt động hướng tới một lối sống công bằng và chính đáng. Quy trình tài trợ hàng năm của chúng tôi là nơi hầu hết các đối tác của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi có hai loại trợ cấp mà chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký mỗi năm. Chúng tôi cũng hoan nghênh ý tưởng hoặc nhận xét của bạn về quy trình tài trợ! Nếu bạn không thoải mái khi chia sẻ trực tiếp với một thành viên trong nhóm, vui lòng đăng trực tuyến tại GrantAdvisor.org. Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy các bài đánh giá của các tổ chức phi lợi nhuận khác về quỹ của chúng tôi, những bài đánh giá này có thể hữu ích khi bạn cân nhắc đăng ký.

A group of people watch an artist paint.

Hai thanh niên và một người lớn đeo mặt nạ đang đứng nhìn nghệ sĩ. Người nghệ sĩ đeo mặt nạ, ngồi vào bàn trước tác phẩm và vẽ.

Cộng đồng thân yêu

Chúng tôi cam kết với Omaha và muốn hỗ trợ các tổ chức làm cho cộng đồng của chúng tôi trở nên công bằng hơn. Ứng dụng Cộng đồng Thân Yêu mời các tổ chức phi lợi nhuận mới (hoặc mới đối với chúng tôi) ở Omaha tự giới thiệu về họ và chia sẻ cách họ đang tạo ra tác động tích cực. Đề xuất của Cộng đồng Thân Yêu có thể nhận được tới 20.000 đô la. Đây là chương mục mà nhiều đối tác cộng đồng có giá trị nhất của chúng tôi xin chi phí hoạt động mỗi năm.

Nộp Đơn Xin Quỹ

A group of people in a room.

Hai người quay lưng vào máy ảnh đang ngồi trên ghế đối diện với màn hình máy chiếu trong một phòng họp có tường màu xanh coban. Ở phía sau, ba người khác đang ngồi tại bàn cũng đang nhìn vào màn hình máy chiếu.

Xây Dựng Năng Lực

Đổi mới và những ý tưởng lớn là điều cần thiết để tạo ra sự thay đổi và thường đòi hỏi sự tài trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng của một tổ chức, dự án hoặc chương trình. Chúng tôi sử dụng số tiền lớn hơn để hỗ trợ các tổ chức có thể sử dụng số tiền đó cho sự dồi dào trong tương lai. Chương trình Xây Dựng Năng Lực cung cấp bắt đầu từ $ 21,000. Các đơn xin quỹ này cần nhiều thông tin sâu hơn và đòi hỏi một mối quan hệ người nhận được thiết lập với tổ chức.

Nộp Đơn Xin Quỹ

Tất cả những gì bạn cần biết để gửi đơn đăng ký của bạn