Lướt đến nội dụng

Hướng dẫn

Tìm hiểu Cách Đăng ký

Chúng tôi nhận thấy rằng có thể rất khó để tìm ra chính xác những gì các nhà tài trợ mong đợi trong phản hồi đơn xin tài trợ. Trong nỗ lực làm sáng tỏ các ứng dụng của chúng tôi và cung cấp một số thông tin chi tiết hữu ích, nhóm của chúng tôi đã quay một video hướng dẫn các ứng viên về mục đích và quy trình của chúng tôi trước khi đi sâu vào giải thích từng câu hỏi. Xem bên dưới!

2024 Bản Dịch Video Ứng Dụng Tài Trợ Cho Quỹ Gia Đình Weitz

2024 Weitz Family Foundation Grant Application Video with Captions

Xem >