Lướt đến nội dụng

Câu hỏi thường gặp

Thông tin chi tiết về các thắc mắc

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi được hỏi. Vui lòng duyệt qua các phần Câu hỏi thường gặp về Foundation và Grants của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về các mục mà bạn có thể tò mò.

Câu hỏi thường gặp về nền tảng

Câu hỏi thường gặp về Grant

Bạn có câu hỏi khác?

Vui lòng liên hệ với các Đối tác Chương trình của chúng tôi: Robia Qasimyar tại Robia@WeitzFamilyFoundation.org (các tổ chức A-M) hoặc Alexzia Plummer tại Alexzia@WeitzFamilyFoundation.org (các tổ chức N-Z).