Lướt đến nội dụng

Mạng lưới

Nhà cung cấp phù hợp với giá trị

Việc lựa chọn nhà cung cấp và nhà tư vấn có giá trị phù hợp với giá trị của chúng tôi là điều quan trọng đối với chúng tôi. Dưới đây là danh sách các nhà cung cấp mà chúng tôi đã hợp tác trong quá khứ hoặc muốn làm trong tương lai. Chúng tôi hy vọng các đối tác phi lợi nhuận của chúng tôi có thể sử dụng danh sách này làm nơi khởi đầu cho các mối quan hệ đối tác trong tương lai.

Chúng tôi muốn gửi lời “cảm ơn” đặc biệt đến Kara Bernbeck vì những hình minh họa của cô ấy và M. Julie vì những bức ảnh của cô ấy được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn muốn được xem xét cho danh sách này, vui lòng gửi email đến Danielle@WeitzFamilyFoundation.org