Lướt đến nội dụng

Giáo Dục

Học tập suốt đời

Lịch sử tài trợ của Quỹ Gia đình Weitz cho thấy rằng giáo dục đóng một vai trò trung tâm trong lý thuyết thay đổi của chúng tôi. Quỹ hổ trợ lớn nhất của chúng tôi dành cho Carleton College, ngôi trường đã định hình mọi thành viên của gia đình Weitz. Gia đình vẫn tiếp tục tìm những cách mới để hợp tác với trường Carleton: Drew phục vụ trong Hội đồng Cựu sinh viên, Wally làm chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Barbara tiếp tục hỗ trợ và tham gia Chương trình Weitz Fellow. Ngoài ra, các khoản đóng góp cho Đại học Nebraska Omaha, cụ thể là Học viện Học tập Dịch vụ và Trung tâm Gắn kết Cộng đồng Barbara Weitz, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi với các tổ chức địa phương. Chúng tôi vẫn luôn háo hức khi các sinh viên, giảng viên và các chương trình, những người đang thúc đẩy ranh giới của sự đổi mới và công bằng.

Chúng tôi tin tưởng vào việc học tập suốt đời. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ những người làm việc chăm chỉ và tạo cơ hội cho sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của chúng tôi. Điều này có thể diễn ra dưới hình thức hội thảo, hội thảo hoặc huấn luyện đào tạo thêm. Các hoạt động của các tổ chức dựa vào cộng đồng có thể ảnh hưởng đến những tâm trí mạnh mẽ nhất và chúng tôi cố gắng cho những khoảnh khắc tĩnh lặng và năng lượng được tái tạo. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực, cơ hội học tập và làm việc để chuẩn bị tốt hơn cho những người được tài trợ hoàn thành sứ mệnh của họ.

A person taking notes.

Người được lấy nét ngồi vào một bàn và ghi chú với những người khác ở hai bên của họ trên cùng một bàn bị mất tiêu điểm.

Four people standing outside.

Bốn người tươi cười trong một sự kiện ngoài trời vào mùa đông. Họ đang tương tác với diễn giả, người không có cơ hội.