Lướt đến nội dụng

Về chúng tôi

Gia đình Weitz

Barbara và Wally Weitz thành lập Quỹ Gia đình Weitz vào năm 2000. Trong hơn 20 năm, tổ chức của chúng tôi đã và tiếp tục giải quyết các vấn đề phức tạp mà cộng đồng của chúng tôi phải đối mặt. Học hỏi từ các nhà lãnh đạo cộng đồng, các đối tác nghiên cứu và phi lợi nhuận, chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện quy trình và kết quả của mình nhằm duy trì sự công bằng và chính trực.

Mục Tiêu và Đội Ngũ của chúng tôi

Barbara Weitz and Wally Weitz seated at table.

Barbara Weitz (trái) và Wally Weitz (phải) đang ngồi trên bàn và mỉm cười với ai đó ở bên kia bàn, khuất tầm nhìn.

… Tiếp cận giáo dục và cơ hội bình đẳng sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người. Cộng đồng của chúng ta phải biến điều này thành hiện thực cho tất cả mọi người.

— Wally và Barbara Weitz

Sowing Seeds of Change