Lướt đến nội dụng

Đội ngũ

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị | Ông ấy / Anh ấy

Tốt nghiệp Đại học Carleton, Drew Weitz đã có bốn năm làm cộng tác viên nghiên cứu và nhà phân tích nghiên cứu tại Ariel Investments ở Chicago. Khi trở lại Omaha, Drew gia nhập Weitz Investments, nơi anh là Giám đốc danh mục đầu tư và là thành viên của nhóm lãnh đạo.

Bên ngoài văn phòng, Drew đã tham gia với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của The Union for Contemporary Art and Carleton College’s Alumni Fund, thành viên của Ban Cố vấn cho Trung tâm Y tế Cộng đồng OneWorld và là huấn luyện viên cho các đội thể thao thanh niên địa phương.

Về Emily

Emily Nguyen

Phó Giám đốc

Về Rose

Rose Christiansen

Grants Administrator

Về Alexzia

Diana Martinez

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình

Drew Weitz Bio Headshot

Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị