Lướt đến nội dụng

Đội ngũ

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị | Ông ấy / Anh ấy

Wally sinh ra ở Pittsburgh trong một nhân viên xã hội và một giáo sư đại học. Ông lớn lên ở New Orleans vào những năm 50 và 60, nơi gốc rễ của cả bản năng kinh doanh và lương tâm xã hội đã sớm bộc lộ rõ ràng. Ông ấy đã kiếm được bằng B.A. về kinh tế học tại Đại học Carleton, nơi ngày nay ông đóng vai trò là người được ủy thác, và đến New York để làm việc cho một công ty nhỏ ở Phố Wall. Năm 1973, Wally và Barbara chuyển đến Omaha, để theo đuổi khu vực xung quanh miền Trung Tây.

Wally gia nhập Chiles, Heider, một công ty đầu tư trong khu vực, nơi ông đã dành 10 năm quản lý tài khoản cho các cá nhân và thực hiện nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Năm 1983, ông thành lập Weitz Investment Management, công ty hiện đang quản lý khoảng 6 tỷ đô la tài sản thông qua nhóm quỹ tương hỗ và các tài khoản được quản lý riêng biệt. Gần đây nhất vào năm 2022, Wally được bầu vào hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway.

Về Emily

Emily Nguyen

Phó Giám đốc

Về Rose

Rose Christiansen

Quản trị viên Quỹ hổ trợ

Về Diana

Diana Martinez

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình

Wally Weitz Bio Headshot

Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị