Lướt đến nội dụng

Đội ngũ

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị | cô ấy / chị ấy

Kate Noble Weitz đã dành một thập kỷ làm việc trong nhiều vị trí gây quỹ và giáo dục trong nghệ thuật biểu diễn. Sau khi con trai cô được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, cô chuyển trọng tâm sang chương trình can thiệp tại nhà và vận động cho bệnh tự kỷ ở Omaha, Nebraska. Cô phục vụ trong một số Hội đồng cộng đồng liên quan đến chứng tự kỷ và là Người sáng lập và Giám đốc của Lễ hội các giác quan chung. Với tư cách là một người ủng hộ phụ huynh, cô phát triển mạnh trong việc kết nối các bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu, giáo sư, chuyên gia tự kỷ và thậm chí là các nghệ sĩ với hy vọng thúc đẩy thực hành tốt nhất các biện pháp can thiệp và hỗ trợ tự nhiên cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỷ. Kate có bằng Cử nhân Lịch sử tại Đại học Beloit và bằng Thạc sĩ Quản trị Nghệ thuật tại Đại học Indiana.

Về Emily

Emily Nguyen

Phó Giám đốc

Về Rose

Rose Christiansen

Quản trị viên Quỹ hổ trợ

Về Diana

Diana Martinez

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị