Lướt đến nội dụng

Thông tin chi tiết của Weitz

Một nhóm sáu người đội mũ bảo hiểm cùng làm việc trên một công trường.

Tổng hợp | Tháng Năm 3, 2022

Hiệu ứng cấp số nhân dễ dàng cho hoạt động từ thiện công bằng kinh tế

Bởi Bởi Katie Weitz, Tiến sĩ

Omaha là một thị trấn rất thích xây dựng!

Khi bạn nhìn vào các tòa nhà hiện đại tại Đại học Nebraska, như Trung tâm Y tế Toàn cầu Davis và khuôn viên Munroe Meyer mới, có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Trước đại dịch, Phòng Thương mại Đại Omaha đã báo cáo khoảng 40 tỷ đô la (1 tỷ đô la Mỹ với chữ B) trong một năm xây dựng. Tuy nhiên, nhìn vào những con số này, chưa đến 1% hoạt động này được hoàn thành bởi các công ty nhỏ hoặc mới thành lập (do phụ nữ hoặc thiểu số làm chủ). Nhiều chương trình của thành phố và tiểu bang đã được đưa ra để giải quyết tình trạng bất bình đẳng rất lớn này trong xây dựng. Các giải pháp bao gồm các chương trình kinh doanh, chương trình giáo dục và các chính sách bắt chước các yêu cầu của liên bang, nhưng dường như có nhiều cách để thực sự thuê những cơ sở do phụ nữ và người thiểu số làm chủ. Tổ chức Gia đình Weitz chủ yếu cung cấp các khoản tài trợ hoạt động và tài trợ phát triển. Chỉ một phần của khoản tài trợ dành cho các dự án đầu tư. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng miễn là số tiền bạn chi cho các dự án vốn trong một năm (3 triệu đô la vào năm 2022) đang được sử dụng để thuê các doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp, bạn có thể di chuyển cây kim trên cây thước này. Chúng tôi đã thêm một dòng vào thỏa thuận tài trợ nêu rõ rằng 10% ngân sách vốn tài trợ của dự án hoặc tất cả quỹ phải được chi cho các doanh nghiệp nhỏ và các công ty khởi nghiệp. Tất nhiên, điều này tạo ra một số vấn đề khác và các nhà chức trách phải tìm kiếm sự trợ giúp trong việc tìm kiếm và sàng lọc các công ty này. Các tổ chức phải hiểu được rằng nó có thể sẽ tốn thời gian và chi phí hơn bởi vì những cơ sở mới không cũng quy mô với các tổ chức lớn khác. Nhưng nó có ý nghĩa thế nào khi những đồng tiền bác ái dùng ủng hộ cho phụ nữ và các doanh nghiệp do người da màu điều hành? Điều này có nghĩa là, cho dù mọi công việc bình đẵng sẽ xảy ra trên trong trụ sở, những đồng tiền bác ái đã tạo ra một Omaha công bằng hơn. Với sự phục hồi liên bang mới, có nhiều cơ hội để xây dựng và tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Liên hệ với REACH tại www.OmahaChamber.org/Reach. nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm kiếm một doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty mới thành lập để thực hiện dự án của mình.

Hãy cùng nhau cam kết sử dụng công bằng!

Tiếp theo

A Weitz Family Foundation board meeting.

Tám nhân viên của Weitz Family Foundation và thành viên hội đồng quản trị ngồi vào một chiếc bàn dài và nói chuyện.

A Board’s Eye View | Tháng Năm 4, 2022

Có gì khó khi minh bạch?

Bởi Tiến sĩ Katie Weitz

Tính minh bạch là giá trị cốt lõi của Weitz […]

Đọc thêm